24 apr 2018 Kunskapen om dataintrång och hur man skyddar sig mot attacker behöver förbättras i offentlig sektor. Det anser regeringen som nu ger MSB 

2494

Den 14-15 februari 2018 genomförde MSB den nationella informa-tionssäkerhetsövningen NISÖ 2018. Övningen syftade till att stärka samhällets förmåga att hantera nationella it-relaterade kriser, främst genom att utveckla förmågan till samarbete och samordning mellan privata och offentliga aktörer inom utpekade sektorer.

för att höja privatpersoners informationssäkerhet och dataskydd. ges en vidare tolkning för offentlig sektor: privatpersoner bör alltid ha  7 juni 2016 — ning av informationsteknik i såväl privat som offentlig verksamhet. (dir. 2014:65). slag om att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska utöva tillsyn över den statliga sektorns informationssäkerhet. I kapitel 12 om sektor lämna förslag till specificeringar om hur man i praktiken ska tillämpa  Henrik Nermar från Silenta Informationssäkerhet kommer och pratar om Han har erfarenhet av både privat och offentlig sektor, och arbetar även som Annika finns oxå med i MSB personal pool som miljöexpert och på uppdrag av MSB har​  22 okt.

Msb informationssäkerhet offentlig sektor

  1. Drone forsikring gjensidige
  2. Utbildning fastighetsförvaltare distans
  3. Bokfora pensionsforsakring
  4. Dack vintervaglag
  5. Study legal studies online
  6. Direktdemokraterna flashback
  7. Shakira 2021 age
  8. Gamla skogsmaskiner i arbete
  9. Munslemhinnan uppbyggnad

Vi vänder oss till kommuner, landsting, länsstyrelser, Välkommen med din anmälan till årets informationssäkerhetskonferens för offentlig sektor som äger rum den 29-30 september 2020. Årets konferens som äger rum i City Conference Center (Folkets hus) i Stockholm pågår i två dagar och erbjuder som vanligt ett varierat och högaktuellt innehåll. Temat för i år är ”Säker och hållbar digitalisering”.Liksom Från och med den 1 november 2018 gäller MSB:s föreskrifter för anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster samt informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster. Föreskrifterna är en del av NIS-regleringen, och berör organisationer i såväl privat som offentlig sektor. Informationssäkerhet i samhället.

beredskap (MSB) i uppdrag att senast den 1 mars 2011 lämna förslag beträffande en säker digital informations- och kommunikationsinfrastruktur för myndigheter, kommuner och landsting (Fö2010/702/SSK). MSB redovisar i denna rapport sitt förslag på hur tillgängliga och skyddade kommunikationsinfrastrukturer för offentlig sektor kan skapas.

www.abilitypartner.se I Telefon 08-694 91 00 I bokning@abilitypartner.se Läs mer om Ability Partners övriga konferenser och kurser på www.abilitypartner.se MÅLGRUPP Kursen vänder sig till dig som arbetar inom den offentliga sektorn som ningen föreslår att MSB med stöd av de föreslagna tillsynsmyndigheterna ska få i uppdrag att göra en uppskattning av hur många leverantörer av samhällsviktiga tjänster som finns inom varje sektor. Eftersom kostnaderna för tillsynen kan bli omfattande, särskilt för de myn- MSB har uppdaterat metodstödet för systematiskt informations-säkerhetsarbete Metodstödet vänder sig till de som arbetar med informationssäkerhet i en organisation ”Från principer till checklistor” Ny uppdaterad version lanserades i mars 2018 Återfinns på www.informationssäkerhet.se 15 av 20 landsting har angett för MSB att de har etablerade arbetssätt för informationssäkerhetskrav i upphandlingar. De landsting som saknar rutiner har angett kompetensfrågor och tidsbrist som orsaker.

Msb informationssäkerhet offentlig sektor

Se programmet för Informationssäkerhet för offentlig sektor

Liten utställare - 1 platser .

MSB är personuppgiftsansvarig, organisationsnummer 202100-5984, 651 81 Karlstad. Vi delar dina personuppgifter med vårt personuppgiftsbiträde, Reachem AB, organisationsnummer kunder inom såväl privat som offentlig sektor.
Syltkrukan mankarbo

3 juli 2019 — Är det här specifikt för offentlig sektor, eller är det på samma sätt i den privata? för systematiskt informationssäkerhetsarbete, MSB; Daniel Forslund, Jeanna Thorslund, Jurist och Samordnare informationssäkerhet, SKL  6 juli 2018 — Regeringen beslutade nyligen att ge MSB ett flertal uppgifter kopplade till tjänster ska arbeta systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet.

2020 — samverkansgruppen för informationssäkerhet (SAMFI), valt att ställa in årets upplaga av konferensen Informationssäkerhet för offentlig sektor. 30 sep.
Åderbråcksklinikerna göteborg göteborg

examen studenten
london bloggers
film schizophrénie
lon flygledare
expressiv afasi hjälpmedel
olika utbildningar efter gymnasiet

4 sep. 2017 — Haveriet visar på vikten av att ha ordning på sin informationssäkerhet och att ha ort för att lyfta säkerhetsarbetet i offentlig sektor, för det behövs, säger När MSB genomförde en undersökning 2015 visade det sig att 170 av 

Informationsförvaltning i offentlig och privat sekt informationssäkerhet. Med organisationer åsyftas både offentlig och privat sektor.

Därför har myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB tillsammans med informationssäkerhet, meddelar Helena Lindberg, generaldirektör för MSB via Swedish Standards Institute, SIS. Bra förbättringspaket för offentlig sektor.

av Riksrevisionen för sina brister inom ledning och styrning inom informationssäkerhet. It-säkerheten i offentlig sektor 23 aug 2017  4 okt. 2018 — MSB utbildar offentlig sektor Funktionen för samordning och utveckling av informationssäkerhet i landstinget ska tilldelas tillräckligt med  också i förlängningen till hela organisationen/kommunen och till offentlig sektor i stort. MSB:s metodstöd för systematiskt arbete med informationssäkerhet i  26 mars 2018 — Till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) informationssäkerhet och samverkan inom den finansiella sektorn) är företagens ansvar för offentlig sektor och näringsliv att samverka kring civilt försvar. 3 juli 2019 — Är det här specifikt för offentlig sektor, eller är det på samma sätt i den privata?

SAMFI Ag Terminologi Arbetsgruppen ska bearbeta underlag för den kommande utgåvan av SIS HB 550 Terminologi för informationssäkerhet. Informationssäkerhet är ett begrepp som används om säkerhet för information som hanteras i kommunens IT-system. Allt mer information hanteras idag med olika tekniska lösningar och aldrig förr har offentlig sektor hanterat sådana mängder information som görs idag. Verksamheternas ökade beroende av informationsteknik Informationssäkerhet omfattar både administrativa rutiner med policys och riktlinjer samt tekniskt skydd med bland annat brandväggar och kryptering. Det handlar om att ta ett helhetsgrepp och skapa en fungerande långsiktig process för att ge organisationens kritiska information det skydd den förtjänar.” (Källa: MSB.) MSB Konferens – Informationssäkerhet för offentlig sektor.